پست الکترونیک

فرم های آموزشکده

 

به سایت آموزشکده شهید خدادادی بندر انزلی خوش آمدید

به سایت آموزشکده شهید خدادادی بندر انزلی خوش آمدید

دریافت فرم کار آموزی
شرایط تحویل مدارک دانشجویان فارغ التحصیل

قابل توجه کلیه دانشجویان گروههای درسی شرح زیر:
گروههای درسی زیر بدلیل عدم تکمیل ظرفیت حذف گردیده وبجای آن گرههای درسی جدید ارائه گردیده است ،لذا دانشجویان گروههای درسی زیر برای اطلاع از آخرین وضعیت انتخاب واحدخود، جهت دریافت پرینت انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه نمایند.

1    9188    آز فیزیک مکانیک    شنبه ساعت 14/20    آقای طایفی
2    9198    آز فیزیک مکانیک    چهارشنبه ساعت 16/10    آقای حبیبی
3    9199    آز فیزیک مکانیک    شنبه ساعت 16/10    آقای طایفی
4    8269    تربیت بدنی    یکشنبه ساعت 18    آقای نبی
5    2253    تکنولوژی و کارگاه برق کشتی    یکشنبه ساعت 14/20    آقای نوری
6    2255    تکنولوژی و کارگاه تراشکاری    چهارشنبه ساعت 15/10    آقای پندآموز
7    2470    تکنولوژی وکارگاه لوله کشی وآهنگری    یکشنبه ساعت 15/10    آقای موسی زاده
8    2456    توربین بخار دریایی    یکشنبه ساعت 15/10    آقای قنبری
9    2457    تهویه وتبرید دریایی    یکشنبه ساعت 10/40    آقای علیدوست
10  9176    ریاضی عمومی(1)    شنبه ساعت 10/40    آقای بخش زاد
11  9073    زبان خارجی(عمومی)    چهارشنبه ساعت 10/40    آقای جماهن
12  9077    زبان فارسی    دوشنبه ساعت 14/20    آقای رضایی
13  9076    زبان فارسی    دوشنبه ساعت 20/14    آقای جوبیجارکلی
14  3251    سیستمهای اندازه گیری وآز    سه شنبه ساعت 16/10    آقای رحمتی
15  6252    کارگاه انتقال قدرت اتوماتیک    دوشنبه ساعت 9/50    آقای حقگو
16  2465    موتورهای دیزل دریائی    دوشنبه ساعت 18    آقای جوان
17  7251    هیدرولیک و پنوماتیک    سه شنبه 9:50    آقای شعبانی


                                                                           واحد آموزش
                                                                            93/7/15

                        

                                                                     

دوشنبه، 14 مهر ماه، 1393
نویسنده:admin
بازدید:86 بار

بدین وسیله تغییر شماره تلفن های این مرکز به شرح ذیل اعلام می گردد.درضمن پیش شماره شهرستان بندر انزلی از 0181 به 013  تغییر یافته است.

1    ریاست                               44428991
2    معاون اداری و مالی                  44428992
3    معاون امورآموزشی و دانشجویی     44434530
4    اداره حراست                         44434531
5    اداره امور دانشجویی                 44432100
6    اداره آموزش                         44441020
7    اداره امور مالی                      44435560
8    اموراداری                            44442260
9    خوابگاه                              44401150
10  مجتمع آموزشی طالب آباد       41-44400240
11  سالن ورزشی طالب آباد              44401149
12  اپراتور(مرکز تلفن)    44420011  44424140
13  دورنویس(فاکس)                    44428990

دوشنبه، 14 مهر ماه، 1393
نویسنده:admin
بازدید:128 بار

دانشجویـانی که با اینجانب درس پــروژه ساخت با کد(9940)دارنــد جهت هماهنگی واجرای پروژه در جلسه توجیهی که در روز چهارشنبه مورخ 93/7/16 راس ساعت 13 عصر در اتاق اساتید برگزار میگردد حضور بهم رسانید. حضور کلیه دانشجویان در جلسه الزامی بوده در غیر اینصورت نسبت به حذف آن اقدام  نمایند.
                         

                                                   مهندس کریمی

                                                93/7/9
           

چهارشنبه، 9 مهر ماه، 1393
نویسنده:admin
بازدید:90 بار


به اطلاع آندسته از دانشجویان که بنا به هر دلایلی نتوانستند انتخاب واحد کنند می رساند در تاریخ ذکر شده برای حذف و اضافه از93/6/31 لغایت 93/7/3 میتوانند با مراجعه به سایت انتخاب واحد نمایند و یا اتخاب واحد خود را ویرایش کنند.

شنبه، 29 شهريور ماه، 1393
نویسنده:admin
بازدید:159 بار

آن دسته از دانشجویان که در انتخاب واحد با مشکلاتی ( تداخل- پیشنیاز- همنیاز-و....) مواجه شده اند در روز چهارشنبه  93/7/2  به اینجانب اصغرنیا برای رفع مشکل مراجعه نمایند. زمان فوق به هیچ عنوان تمدید نمی گردد. عدم مراجعه دانشجو به منزله نداشتن مشکل می باشد .               

                                                                        مدیر گروه الکترونیک

شنبه، 29 شهريور ماه، 1393
نویسنده:admin
بازدید:131 بار
آمار کاربران