پست الکترونیک

فرم های آموزشکده

 

به سایت آموزشکده شهید خدادادی بندر انزلی خوش آمدید

به سایت آموزشکده شهید خدادادی بندر انزلی خوش آمدید

دریافت فرم کار آموزی
شرایط تحویل مدارک دانشجویان فارغ التحصیل

قابل توجه کلیه دانشجویان
جهت دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 94-93 از مورخه 93/10/2 به سایت آموزشی آموزشکده فنی و حرفه ای شهید خدادادی بندر انزلی به آدرس www.afa.edu.tvu.ac.ir مراجعه نمایید .
                              
                                                                          اداره آموزش

دوشنبه، 1 دي ماه، 1393
نویسنده:admin
بازدید:10 بار

تقویم آموزشی آموزشکده فنی و حرفه ای پسران بندر انزلی (شهید خدادادی)
      نیمسال دوم سال تحصیلی 94-1393

1    انتخاب واحد به صورت اینترنتی     93/11/6    لغایت 93/11/8
2    انتخاب واحد دانشجویان میهمان به صورت حضوری    93/11/13
3    شروع کلاسها    93/11/11
4    شروع اخذ معرفی به استاد (تکدرس)    93/11/15
5    حذف واضافه به صورت اینترنتی    11/8/ 93 لغایت 20 /93/11
6    حذف اضطراری یک ماده درسی    93/11/25  لغایت  93/12/2
7    پایان کلاسها    93/3/13
8    امتحانات پایان ترم    3/16 /94  لغایت 28 /94/3

                                                      

                                                                اداره آموزش

چهارشنبه، 26 آذر ماه، 1393
نویسنده:admin
بازدید:36 بار

                          

شرایط انتخاب واحد نيمسال دوم سال تحصيلی 94-93

 باتوجه به انتخاب واحد اينترنتی  درترم آينده (بهمن 93) ازطريق سايت آموزشکده

( www.afa.ac.ir) بخش سیستم آموزشی

ضروری است دانشجويان عزيز جهت انتخاب واحدترم آینده به نکات زيرتوجه کامل نموده تاانتخاب واحد آنان درسيستم آموزش ثبت گرد: (زمان انتخاب واحدپس از برگزاری امتحانات واعلام نتایج از طریق سامانه اطلاع رسانی سايت آموزشکده اعلام خواهدشد)

پرداخت :

    الف) مبلغ 3.500.000 ريال (دانشجويان ورودی سال 1390و1391)                                       

       ب)  مبلغ 4.000.000 ريال (دانشجويان ورودی سال 1392)                                                 

       ج)   مبلغ  5.000.000 ريال (دانشجويان جديد ورودی مهر سال 1393)                                   

 

به صورت علی الحساب واريز به شماره حساب سيبا   2173074407004  نزد بانک ملی به نام آموزشکده شهيد خدادادی تا تاريخ: 93/10/30 طی فيش 3 نسخه ای  وتحويل فيش صاحب حساب به امورمالی .(قابل واريز درکليه شعب بانک ملی سراسرکشور)

سه شنبه، 25 آذر ماه، 1393
نویسنده:admin
بازدید:32 بار

 به اطلاع کليه دانشجويانی که بابت شهـريه تـرم جـاری به امورمالی آموزشکده بدهکارمیباشند مي رسانـد :

حـداکثرتا مورخه 93/10/10  نسبت به پـرداخت بـدهی خود اقدام نمايند تا پس ازتسويه حساب، مجوز دريافت کارت ورود به جلسه امتحانات پايان ترم برای آنان صادرگردد.  ( لازم به ذکراست که دريافت کارت ازطريق سايت آمـوزشکده امکان پذيراست و در صورت داشتن بدهی دريافت کارت ورودبه جلسه مقدورنمی باشد)
  بـديهی است درصورت عدم پرداخت شهريه معوقه وعدم دريافت کارت ورودبه جلسه،امورمالی هيچگـونه مسئـوليتی درخصوص برگـزاری امتحـانات دانشجـويان فوق الذکر نداشته ومسئوليت آن برعهده خوددانشجو می باشد.
شماره حساب سيبا جهت واريز شهريه  2173074407004  (قابل واريزدرکليه شعب بانک ملی سراسر کشور به نام آموزشکده شهيد خدادادی – واريز وجه طی فيش 3نسخه ای وتحويل فيش صاحب حساب به امورمالی )
                                           امور مالی آموزشکده شهید خدادادی

سه شنبه، 25 آذر ماه، 1393
نویسنده:admin
بازدید:28 بار

يكشنبه، 9 آذر ماه، 1393
نویسنده:admin
بازدید:41 بار
آمار کاربران